Vekaletname ile işlem yapacağınız firmanın GAİB üyesi olması gerekmektedir.